Koncepcja talentów

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Cel rekrutacji

Najcenniejszym bogactwem Shengyang są pracownicy, którzy mają ducha służby i poczucia odpowiedzialności oraz są kompetentni na stanowiskach w firmie pod względem umiejętności.

Polityka zarządzania

Powinniśmy rozpoznawać potrzeby ludzi, cenić je, rozwijać ich potencjał i zachęcać do ich tworzenia.

Cel zarządzania - zorientowany na ludzi

Stwarzaj uczciwe możliwości indywidualnego rozwoju pracowników.

Zapewnij pracownikom dobre warunki i udogodnienia do otrzymywania nowych informacji, uczenia się nowej wiedzy i opanowania nowych umiejętności.

Zbuduj najwyższej klasy zespół pracowników i zwróć uwagę na wysokiej jakości szkolenia.

Pielęgnuj poczucie dumy i przynależności pracowników.